Gustaaf Adolf

Een begrip voor duizenden verzekerden, een betrouwbaar fonds sedert 1899.

Vragen / Laatste berichten


Vragen

1. Wat is het maximaal te verzekeren bedrag en de maximaal te verzekeren leeftijd ?
Het maximale bedrag is 10.000,-   Tussen 60-64 jaar : 1000,- en 65-69 jaar : 750,-    De maximum te verzekeren leeftijd is 69 jaar.

2. Hoe kan ik de premie betalen ?
Dit kan per maand, per kwartaal of per jaar via de Bank.

3. Is het mogelijk om vanaf de geboorte te verzekeren ?
Ja, dat is juist zeer aan te raden daar de premie dan laag is en men ook nog eens een geboorteuikering krijgt van 25,- en een leuke knuffel.

4. Wanneer krijgt men een winstuitkering ?
Zolang men premie betaalt ; dus gedurende de gehele looptijd van de verzekering. De winstuitkering wordt medio juli uitgekeerd.
Het percentage is afhankelijk van de behaalde resultaten uit het voorgaande boekjaar.

5. Hoe wordt de premie bepaalt ?
De premie is afhankelijk van leeftijd, de duur van de verzekering (25,20 of 15 jaar) en de hoogte van het verzekerd kapitaal.

6. Als ik 25,20 of 15 jaar aan mijn polis betaald heb, wat gebeurt er dan ?
Dan is uw polis premievrij, is a.h.w. afbetaald en het verzekerd kapitaal blijft bestaan tot de datum van overlijden.
Uitkering vindt plaats bij overlijden, U ontvangt dan geen winstuitkering meer.

7. Stel, ik heb een polis van 10.000,- met een looptijd van 20 jaar en na 3 jaar vindt er een overlijden plaats, welk bedrag wordt er uitgekeerd ?
Indien er geen premieachterstand is, wordt het volledige bedrag uitgekeerd.

8. Is het mogelijk om voortijdig te stoppen met de verzekering ?
Ja, dat is mogelijk, maar er wordt echter op dat moment niets uitgekeerd, de polis wordt premievrij gemaakt,
Er blijft dan een restwaarde over, deze wordt na overlijden uitgekeerd.

9. Heeft het Fonds "Gustaaf Adolf " ook koopsompolissen ?
Neen.

10. Is het mogelijk om later bij te verzekeren ?
Ja, dat is mogelijk. Eens in de zoveel tijd kan het te verzekeren bedrag aangepast worden.
Men wordt hiervan op de hoogte gebracht en kan daar al of niet gebruik van maken.

11. De pagina's ziet er raar uit (invoervelden die in elkaar overlopen e.d.), waar ligt dit aan?

Het kan zijn dat de resolutie van het scherm niet optimaal is, bijv. 800 x 600, de pagina;s zijn gebaseerd op 1024 x 768.
Het kan ook zijn, dat U een oude versie van de browser hebt.
De pagina staat volledig op het scherm indien er onderaan uw browser geen "opening page https://..." meer staat.
12.


Voor meer informatie, bel naar 0344 - 632847Laatste berichten

Laatste berichten

Er zijn op dit moment geen berichten.