Uit­vaart­ver­ze­ke­ring in geld (natura-sommen verzekering)
Wat is wel en niet gedekt door deze verzekering ?

————————————————————————–

Wat is een natura-sommen verzekering ?

Deze verzekering keert een bedrag uit (tegen overlegging van een nota/rekening van de uitvaart) als je overlijdt. Met dit geld kunnen je nabestaanden (een deel van) je uitvaart betalen.

Voor wie?

Je verzekert de uitvaart van jezelf en/of je partner en/of je (klein)kinderen. De verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 69 jaar.

Extra informatie

Geen levenslange premie, maar een betalingstermijn naar keuze van 15, 20 of 25 jaar. Geen premieverhoging gedurende de looptijd U kunt zelf bepalen of u per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen. Maximaal te verzekeren bedrag Euro 10.000. Jaarlijkse winstuitkering, afhankelijk van het bedrijfsresultaat (voor 2019 was dit 25%)

Wat is ver­ze­kerd?

Je verzekert een vast bedrag naar keuze bij overlijden. 

Wan­neer ke­ren wij niet uit?

Bij fraude. Of als je informatie over je gezondheid verzwijgt.

Ge­zond­heid

We stellen je een aantal vragen over je gezondheid.

Extra informatie

Afhankelijk van de gezondheid kan worden besloten dat de verzekering niet kan worden afgesloten.

In­dexe­ring

Het verzekerd bedrag blijft gelijk en wordt niet geïndexeerd.

Loop­tijd

Je bent je hele leven verzekerd. Ook als je klaar bent met premie betalen.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

Je kunt de verzekering stoppen (premievrij maken). De verzekering heeft dan een premievrije waarde. We kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.