Tiels Onderling Fonds tot Uitkering bij Overlijden

“Gustaaf Adolf “ U.A.


Weet u de overeenkomst tussen het fruitbaasje Flipje en het Fonds Gustaaf Adolf ?

Deze ogenschijnlijk moeilijke vraag is tocht simpel te beantwoorden;
Beiden zijn een begrip in Tiel e.o. Het Tielse fruitbaasje Flipje zag het levenslicht als stripfiguur in 1935 en moet daarmee qua leeftijd zijn meerdere erkennen aan het in 1899 opgerichte Fonds Gustaaf Adolf.

Het Fonds Gustaaf Adolf is een Onderlinge Waarborgmaatschappij met als doel het sluiten van verzekeringsovereenkomsten met haar leden, welke tevens de eigendomsrechten bezitten.

Het Fonds Gustaaf Adolf voert slechts 1 product : een natura-sommen verzekering.

Het Fonds adviseert en bemiddelt niet – het informeert alleen.

Kenmerkend voor deze uitvaart-verzekering is dat nabestaanden het geld alleen mogen uitgeven aan de uitvaart. De nabestaanden zijn helemaal vrij om zelf te bepalen wie de uitvaart zal verzorgen. De natura-sommen verzekering is geschikt voor mensen die niet willen vastzitten aan een pakket.

Men mag alles naar eigen inzicht regelen met wie men maar wilt.
Men moet alleen wel de rekening(en) welke betrekking hebben op de uitvaart bewaren, zodat men kan aantonen dat het geld gebruikt is voor de uitvaart.

Het maximaal te verzekeren bedrag bedraagt € 10.000
De kosten van een gemiddelde uitvaart bedraagt thans ongeveer € 6.800
Het Fonds Gustaaf Adolf heeft thans een verzekerd kapitaal van ruim € 12 miljoen.

Om nu en in de toekomst aan haar verzekeringsverplichtingen te kunnen voldoen heeft het Fonds Gustaaf Adolf een defensief samengesteld vermogen opgebouwd, bestaande uit veilige (staats)obligaties, woningen en hypotheken. Elk jaar wordt – afhankelijk van het bedrijfsresultaat – een winst percentage uitgekeerd aan de betalende leden. In 2019 was dat 25% van de betaalde premie.

Het Fonds Gustaaf Adolf voldoet als natura-sommen verzekeraar aan alle door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten gestelde eisen voor toezichtvrijstelling.