Gustaaf Adolf maakt belofte waar

Gustaaf Adolf maakt belofte waar

Wie ergens in Nederland Tiel zegt,  weet dat Flipje daar vandaan komt en wie in Tiel,  Gustaaf Adolf noemt, weet dat men dan de Vereniging èn het Fonds met de uitvaartverzekeringen bedoelt welke al sinds mensenheugenis in Tiel gevestigd zijn.  

Tiel – Menig Betuwenaar zal zich herinneren dat de, zoals dat vroeger heette, “Werkliedenvereniging Gustaaf Adolf” leuke activiteiten organiseerde voor de wat minder bedeelde arbeidersgezinnen in de Tielse  gemeenschap  zoals kersen- eten in de boomgaard , sinterklaasfeesten voor de kinderen maar ook hulp in de huishouding aanbood. Er was een eigen clubgebouw aan de Konijnenwal met zalenverhuur voor bruiloften en partijen, (amateur) toneel, theater en nog veel meer. De contributie voor zowel de Vereniging als het Fonds werd door bodes maandelijks contant aan de deur geïnd.

Dàt alles bestaat niet meer, het gebouw herbergt al járen arbeidsmigranten maar de uitvaartverzekeringen-tak het FONDS Gustaaf Adolf aan de Gasthuisstraat 82 is nog springlevend en zit na een enigszins moeizame periode weer in de lift. 

De laatste jaren waren mager voor het Fonds; immers de rente op de banken is voor iedereen al jaren laag, de kosten hoog en de concurrentie  groot. Ook het Fonds had daar last van en even zag het er naar uit dat het Fonds, wat al sinds 1899 bestaat, uit Tiel zou gaan verdwijnen en op zou gaan in een grote landelijke verzekeringsmaatschappij.  Voor de vele duizenden verzekerden zou dit niet wenselijk zijn en actie was dus geboden. Na zorgvuldig beraad heeft het bestuur bedacht dat een andere verzekeringsvorm, nl. Natura-sommen,  beter bij het Fonds zou passen, de kosten zou reduceren, er mogelijk weer winstuitkering plaats kon vinden en daardoor voor Tiel behouden kon blijven. Deze ingrijpende verandering kon niet zomaar doorgevoerd worden zonder alle leden/ verzekerden hierover te informeren en mee te laten denken. Alle verzekerden, welke inmiddels door het hele land zijn uitgewaaierd, zijn aangeschreven, geïnformeerd en uitgenodigd voor 2 buitengewone ledenvergaderingen. In de eerste vergadering werd voornamelijk geïnformeerd en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. In de tweede vergadering werd er gestemd en met meerderheid van stemmen werd besloten akkoord te gaan met de andere verzekeringsvorm, nl. van Kapitaalverzekeraar naar Natura-sommen. Hiermee is het Fonds Gustaaf Adolf behouden voor Tiel, kan men weer jaren vooruit en zal de kans op winstuitkering ook weer toenemen. En, zoals de kop van dit stukje al zegt, maakt  Gustaaf Adolf zijn belofte waar: over 2019 èn 2020 is er maar liefst 25% winstuitkering oftewel premierestitutie uitgekeerd en de hoop en verwachting is dat dit gehandhaafd zal blijven.

Dat de hierboven beschreven situatie een behoorlijk ingrijpend proces is geweest moge duidelijk zijn en nadat alles naar behoren was afgerond vond bestuurslid de heer J. Bel het na 40 jaar tijd om zijn functie als secretaris neer te leggen en het stokje over te dragen aan een jonger iemand. Ook mevrouw S.J. Leeuwis, notuliste en algemeen bestuurslid  vond het na 35 jaar genoeg geweest. Met nieuwe bestuurleden en de andere verzekeringsvorm blijft het 

Fonds Gustaaf Adolf doen waar het al bijna 125 jaar goed in is, nl. het aanbieden van een uitvaartverzekering met mogelijke winstuitkering.  Het kantoor aan de Gasthuisstraat is wellicht niet het modernste maar de benadering is persoonlijk en wanneer men belt krijgt men direct, zonder keuzemenu een medewerkster aan de telefoon en wordt men vriendelijk bejegend. Waar vindt men dat nog in deze tijd van onpersoonlijke automatisering? Nieuwsgierig? info@gustaafadolf.nl 

 

Link naar het Kontact afd. Rivierenland